Email

 

 

NIKTA en de Wet IKK

 

 

Certificering voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen

NIKTA heeft al jaren een apart BHV-certificaat voor de kinderopvang.
Door middel van dit certificaat wordt er in één keer voldaan aan de eisen van de Arbowet (BHV) en de Wet Kinderopvang (Akkoord IKK)

Ouders die de zorg over hun kinderen met pedagogisch medewerkers of gastouders delen, moeten altijd kunnen vertrouwen op uitstekende opvang. Hun kinderen zijn immers het ‘kostbaarste’ bezit. Daartoe is de Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in 2018 ingevoerd.
Binnen deze wetgeving zijn wijzigingen aangebracht in kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Hierdoor wordt de kwaliteit van deze opvanglocaties verhoogd. Zo is het op iedere kinderopvanglocatie verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is die beschikt over een geldig ‘Kinder EHBO’-certificaat.

Bij gastouderopvang vindt er kinderopvang in een gezinssituatie plaats, na tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. Een geregistreerde gastouder verzorgt de opvang op het eigen woonadres of op het adres van één van de ouders. Voor gastouders bestaat de verplichting van een geldig ‘Kinder EHBO’-certificaat al sinds 2010.

De minister wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen. Alleen certificaten van organisaties die zelf geen cursussen aanbieden en die waarborgen dat hun certificaten aan kwaliteitsvereisten voldoen, kunnen door de Minister worden aangewezen. Zo wordt gegarandeerd dat pedagogische medewerkers en gastouders voldoende kennis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft NIKTA aangewezen als instantie om onder andere de volgende certificaten uit te geven:

  • Een geregistreerd certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA.
  • Een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij kinderen van NIKTA.
  • Een geregistreerd certificaat Bedrijfshulpverlener, Module Kind en Omgeving. 

Zoals u wellicht weet, hebben wij als NIKTA al jaren een apart BHV-schema voor de kinderopvang (BHV, Module Kind en Omgeving). Door middel van deze opleiding voldoen zij dus in één keer aan de eisen van de Arbowet (BHV) én de Wet kinderopvang (Akkoord IKK).                                                                                                                                          De ‘BHV-K’ met NIKTA-certificering is aldus de meest efficiënte cursus voor de kinderopvang!


Bel ons voor aanvullende informatie

Wil je graag meer weten over de Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK)?
Wat er is veranderd voor een pedagogisch medewerker? Of welke certificaten van toepassing zijn?

Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 0168 - 336990. Onze deskundige medewerkers vertellen graag meer over de Wet IKK.