Permanente Educatie

Middels de online leeromgeving biedt NIKTA academie aan werknemers de mogelijkheid om zich voortdurend te scholen, met als doel de kennis en vaardigheden in de huidige functie op peil te houden en te vergroten. Deze pakketten zijn beschikbaar voor Managers en voor Medewerkers.

Inhoud van de pakketten

Permanente Educatie Medewerker
In dit pakket krijgt de medewerker de beschikking over meer dan 120 cursussen op het gebied van Carrière, Taal, Arbo, Social media en IT (kantoorautomatisering).

Permanente Educatie Manager
Idem als pakket Permanente Educatie Medewerker, plus ruim 30 cursussen op managementgebied.

Specificatie van de pakketten