Email

Acute Zorg aan Boord

Acute zorg aan boord is vaak iets waar te licht over wordt gedacht in de watersport. Natuurlijk gaat men er vanuit dat er niks gebeurt, maar een ongeluk zit in een klein hoekje, met name op grotere wateren zoals IJsselmeer, Markermeer, Zeeuwse Wateren en de kustwateren legt een schipper niet zomaar even aan om hulp van een arts of EHBO-post in te roepen. De schipper is verantwoordelijk voor schip en bemanning.

Met de toename van de populariteit van de watersport, neemt ook de behoefte toe aan een maatwerk eerstehulp opleiding. De certificatieregeling ‘Acute Zorg aan Boord’ voorziet in deze behoefte. Het maatwerk wordt gevormd doordat nader ingezoomd wordt op de omstandigheden (plaats van het incident en de bijzonderheden bij het alarmeren) en de specifieke ‘maritieme’ letsels (waaronder (bijna-)verdrinking, secondary drowning en onderkoeling). Afwijkend c.q. aanvullend op de gewone Acute Zorg-cursus wordt dus ingegaan op de specifieke situaties die zich aan boord van een boot of schip kunnen voordoen.

Uiteraard is Acute Zorg aan Boord ook geschikt voor personen die zich beroepsmatig begeven op de vaarwegen van Rijn-, binnen- en kustvaart.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.