Email

Acute Zorg module Sport en Bewegen

Bij sport en spel zit een ongeluk in een klein hoekje. Daar waar ‘Acute Zorg’ een breed gebied van eerstehulpverlening bestrijkt, is de hulpvraag in geval van sport, spel en bewegen vooral gericht op blessures aan het bewegingsapparaat en andere specifieke kwetsuren. En reanimatie maakt uiteraard ook deel daarvan uit.  

NIKTA heeft in samenwerking met een gespecialiseerde opleider een certificatieregeling ontwikkeld die specifiek is toegespitst op het verlenen van Acute Zorg aan deelnemers van een sport-, spel- en beweegactiviteit (bijvoorbeeld gymles). Middels NIKTA-certificering wordt de gewenste kwaliteit van de opleiding geborgd.

Geldigheid certificaat: 1 jaar