Email

Acute zorg voor de Kraamzorg

Op 1 juli 2010 is in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel (Motie Langkamp/Arib, Kamerstuk 29 323, nr. 79) aangenomen dat kraamverzorgenden verplicht zich te scholen op het gebied van levensreddende handelingen. De richtlijnen en de Branchekwalificatie (van Calibris) spreken (tot nu toe) alleen van een EHBO- casu quo EHBO aan Kinderen-opleiding (inclusief reanimatie). Deze opleidingen zijn redelijk algemeen van aard en daardoor  binnen een kraamgezin mogelijk niet in elke situatie, die vraagt om adequate eerstehulpverlening, toereikend of van toepassing. 

NIKTA heeft in samenwerking met een gespecialiseerde opleider en een grote kraamzorginstelling een certificatieregeling ontwikkeld die specifiek is toegespitst op het verlenen van Acute Zorg binnen een kraamomgeving aan de pasgeborene (niet zijnde de ‘natte baby’, want dat wordt het domein geacht te zijn van de verloskundige), de  kraamvrouw, andere gezinsleden en bezoekers. Afwijkend c.q. aanvullend op de gewone Acute Zorg (bij Kinderen)-certificatieregeling  wordt dus ingaan op een aantal specifieke situaties die zich tijdens de kraamperiode kunnen voordoen. Denk hierbij aan fluxus postpartum (ernstige nabloeding), GBS-infectie, stikken in slijm, etc.

‘Acute Zorg voor de Kraamzorg’ is door het Kenniscentrum Kraamzorg geaccrediteerd en de geslaagde kandidaat behaalt accreditatiepunten ten behoeve van het register van kraamverzorgenden.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.