Email

Adembescherming voor de BHV

Deze certificatieregeling 'Adembescherming voor de BHV' betreft een certificering voor BHV’ers (geen SOG).
Met het steeds meer terugtrekken van de reguliere brandweerzorg groeit het belang voor BHV-organisaties om aanvullend te worden opgeleid (BHV+). Deze certificatieregeling is gericht op de inzet van adembescherming door BHV’ers. Zij kunnen hierdoor beter de gidsfunctie ten behoeve van de professionele hulpverleners (brandweer) vervullen en een eventuele ‘snelle redding’ uitvoeren.
Naast een theorie-examen is er een praktijkexamen waarin o.a. aan bod komen: gebruik van adembescherming, terugtochtdruk berekenen, verkenning uitvoeren, snelle redding uitvoeren.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.