Menu

Advies

Een kwaliteitssysteem invoeren doe je niet zomaar. Veelal roept het weerstand op in een organisatie. Dat is niet voor niks; het levert nogal eens veel (extra) werk op. En tijd is binnen een organisatie vaak spaarzaam. Toch levert een goed opgesteld kwaliteitssysteem juist vaak geld op. Het is daarom belangrijk een kwaliteitssysteem heel specifiek te maken voor uw organisatie. Standaardpakketten met standaardsystemen werken dan niet. Uiteraard moet aan de norm worden voldaan, maar het moet werkbaar zijn voor uw organisatie. Nikta biedt u daarom een advies specifiek afgestemd op uw organisatie. In grote lijnen verleent Nikta advies op het gebied van:

 • Advies in het kader van certificatie
 • Advies in het kader van optimalisatie van processen
 • Certificatie
 • Optimalisatie Processen

Advies in het kader van certificatie

Zeker wanneer u besluit een kwaliteitssysteem in te voeren komen er veel vragen en onduidelijkheden naar voren. De adviseur van Nikta adviseert u bij het opzetten van het kwaliteitssysteem en begeleidt het traject tot en met de certificatie. Dit traject omvat grofweg drie stappen. Als eerste het opstellen van de procesbeschrijving en werkinstructies. De tweede stap is het implementeren van deze procesbeschrijving en werkinstructies in uw organisatie en als laatste volgt dan het controleren, eventueel door middel van proefaudits, of de medewerkers in uw organisatie handelen volgens de procesbeschrijving en werkinstructies.

U bepaalt in dit traject wat de inzet van de Nikta-adviseur is. Deze kan u veel werk uit handen nemen, door alle procesbeschrijving en werkinstructies zelf op te stellen. Maar het is ook mogelijk dat de procesbeschrijving en werkinstructies worden opgesteld door de medewerkers zelf en dat de Nikta-adviseur dit traject als coach begeleidt. Alles uiteraard in samenwerking met uw organisatie en afgestemd op uw wensen.
Gedurende dit traject houdt de Nikta-adviseur één of meerdere proefaudits om te kijken of uw organisatie klaar is voor certificatie. Als dat het geval is kan voor certificatie een aanvraag worden gedaan bij een certificerende instantie. Uiteraard begeleidt de Nikta-adviseur uw organisatie tijdens de beoordeling van het kwaliteitshandboek als tijdens de certificatie zelf.

Wilt u meer informatie over onze begeleiding en advies?

Neem contact op:

0168-336990
advies@nikta.nl


Hieronder vindt u een overzicht met voorbeelden van dergelijke adviestrajecten. Uiteraard wordt het adviestraject voor uw organisatie samengesteld op basis van uw wensen.

 • NEN-ISO 9001;
 • NEN-ISO 14001;
 • Bedrijfs Interne Milieuzorgsystemen (BIM);
 • VCA* (kleine ondernemingen geen hoofdaannemer);
 • VCA** (grotere ondernemingen en/of hoofdaannemer);
 • VCA P (voor ondernemingen werkzaam binnen de petrochemie);
 • VCU (veiligheids- en gezondheidschecklist Uitzend- en Detacheringsbureau's);
 • Keurmerk Veilig Kinderdagverblijf (BRL 0-12);
 • OHSAS 18001;
 • HACCP / ISO 22000 / BRC / GMP;
 • ISPS (International Ship and Port Facility Security), terrorisme bestrijding;
 • Projectveiligheid, projectveiligheidsbegeleiding, projectinspecties;
 • Doorlichting & Auditing;
 • Procesmanagement en optimalisatie van processen (proces en resultaat verbetering)