Email

 

 

Advies

 

Heeft u advies nodig bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem?

 

Nikta biedt u een advies specifiek afgestemd op uw organisatie.

Een kwaliteitssysteem invoeren doe je niet zomaar. Veelal roept het weerstand op in een organisatie. Dat is niet voor niks; het levert nogal eens veel (extra) werk op. En tijd is binnen een organisatie vaak spaarzaam. Toch levert een goed opgesteld kwaliteitssysteem juist vaak geld op. Het is daarom belangrijk een kwaliteitssysteem heel specifiek te maken voor uw organisatie. Standaardpakketten met standaardsystemen werken dan niet. Uiteraard moet aan de norm worden voldaan, maar het moet werkbaar zijn voor uw organisatie. In grote lijnen verleent Nikta advies op het gebied van:

  • Advies in het kader van certificatie
  • Advies in het kader van optimalisatie van processen

Advies in het kader van certificatie

Zeker wanneer u besluit een kwaliteitssysteem in te voeren komen er veel vragen en onduidelijkheden naar voren. De adviseur van Nikta adviseert u bij het opzetten van het kwaliteitssysteem en begeleidt het traject tot en met de certificatie. Dit traject omvat grofweg drie stappen. Als eerste het opstellen van de procesbeschrijving en werkinstructies. De tweede stap is het implementeren van deze procesbeschrijving en werkinstructies in uw organisatie en als laatste volgt dan het controleren, eventueel door middel van proefaudits, of de medewerkers in uw organisatie handelen volgens de procesbeschrijving en werkinstructies.

U bepaalt in dit traject wat de inzet van de Nikta-adviseur is. Deze kan u veel werk uit handen nemen, door alle procesbeschrijving en werkinstructies zelf op te stellen. Maar het is ook mogelijk dat de procesbeschrijving en werkinstructies worden opgesteld door de medewerkers zelf en dat de Nikta-adviseur dit traject als coach begeleidt. Alles uiteraard in samenwerking met uw organisatie en afgestemd op uw wensen.


Gedurende dit traject houdt de Nikta-adviseur één of meerdere proefaudits om te kijken of uw organisatie klaar is voor certificatie. Als dat het geval is kan voor certificatie een aanvraag worden gedaan bij een certificerende instantie. Uiteraard begeleidt de Nikta-adviseur uw organisatie tijdens de beoordeling van het kwaliteitshandboek als tijdens de certificatie zelf.

Advies in het kader van de optimalisatie van processen

Soms moeten bestaande processen worden aangepast aan een nieuwe norm. Of zijn processen zo belangrijk dat het continu toezicht vereist. Optimalisatie van de werkprocessen en vermindering van (faal)kosten zijn vaak een ondergewaardeerd item binnen de organisatie. Ook hierin kan de Nikta-adviseur u begeleiden.

Zo stelt Nikta bijvoorbeeld voor u een risico-inventarisatie op, of kan Nikta een veiligheidskundige inzetten bij (bouw)projecten waar regelmatig controle vereist is op het gebied van veiligheid. Hierbij kunnen wij toezicht houden op de veiligheid van het eigen personeel, voorlichting geven om de veiligheid te verhogen of veiligheidsplannen (VGM-plannen) opstellen.