Email

Basis Incidentbestrijding First Responder

De laatste tijd is er steeds meer vraag naar maatwerkopleidingen op het gebied van BHV. Er zijn bedrijven die hun bedrijfsnoodorganisatie hebben ingericht in de vorm van een First Response-organisatie. Voor deze bedrijven is een BHV-organisatie niet afdoende, maar volgens Artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) zijn zij niet verplicht tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. 

Deze certificatieregeling is afgeleid van het onderdeel ‘Brand, Ontruiming en Communicatie’ in de ‘algemene’ bedrijfshulpverlening en speciaal gericht op First Responders. In deze certificatieregeling zijn de specifieke elementen in de eindtermen opgenomen die kenmerkend zijn voor een First Response-organisatie, als het gaat om ‘Brand, Ontruiming en Communicatie’. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het principe van RSTVG, de stationaire voorzieningen en de inzet van een warmtebeeldcamera. Ook het theorie- en het praktijkexamen zijn hierop afgestemd.

Het gebruik van een warmtebeeldcamera is optioneel.

Geldigheid certificaat: 1 jaar