Email

BHV voor Evenementen

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan.
In het algemeen spraakgebruik wordt het begrip publieksevenement breed opgevat. Een evenement kan van alles zijn, variërend van sportwedstrijden, straattheater, braderieën en straatconcerten tot wielerronden, de Amsterdamse Sail of de TT-races in Assen.
Nederland kent per jaar naar schatting zo’n 10.000 evenementen, een verdubbeling sinds de jaren 80-90.

Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde bedrijfshulpverlening die is gericht op evenementen. En dat is wezenlijk anders dan bedrijfshulpverlening in een koekjesfabriek of petrochemisch bedrijf.
Het belangrijkste kenmerk van een evenement is de grote verzameling van mensen en de (veelal) korte tijd van voorbereiding. De organisatie van de BHV moet daarop ingericht zijn in kwantitatieve en kwalitatieve zin.

Je moet daarbij denken aan:

  • Crowd management: het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen (zoals een gedeeltelijke of algehele ontruiming) waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen. De  publieksveiligheid bij evenementen is in grote mate afhankelijk van crowd management;
  • De nauwe samenwerking met evenement medische hulpverleners en met de professionele hulpverleners;
  • Acute zorg in het geval van alcohol- en drugsgebruik, maar ook in het geval van oververhitting of onderkoeling;
  • De samenwerking met bijzonder activiteiten tijdens het evenement, zoals bijv. pyrotechniek.

De certificatieregeling ‘BHV voor Evenementen’, voorziet in deze groeiende behoefte aan een gespecialiseerde BHV-opleiding.

In de training komen de specifieke BHV-taken bij een evenement uitgebreid aan bod. Hierdoor worden beveiligingsmedewerkers en ander personeel dat een BHV-taak heeft tijdens een evenement gericht opgeleid. Dit komt de veiligheid op evenementen enorm ten goede.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.