Email

BHV voor Petrochemie

Gespecialiseerde BHV voor (petro)chemische bedrijven. Zowel in het eerste hulp deel als in het Brand, Ontruimen en Communicatie deel zijn branchespecifieke elementen opgenomen, zoals chemische brandwonden (soms NIET spoelen met water!) en een brandende buisleiding.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.