Email

Hoofd BHV

Het Hoofd BHV (Hoofd Bedrijfshulpverlening) draagt beleidsmatig de verantwoording voor de aansturing van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Hij/zij heeft kennis van wettelijke bepalingen en de opzet van een BHV-organisatie. Hij/zij stelt en beheert budgetten en regelt vergoedingen en eventueel verzekeringen na een calamiteit. Omdat echter het Hoofd BHV in de praktijk vaak ook een operationele, coördinerende rol heeft bij met name incidenten, wordt in deze certificatieregeling ook hier uitgebreid aandacht aan besteed (Module Operationeel leiderschap (OPTIONEEL)).

De vakbekwaamheid van de examenkandidaat wordt getoetst op de onderstaande taakgebieden. Deze gebieden betreffen kennis- en/of vaardigheden.

1.      Pro-actie: het opzetten, onderhouden en borgen van een BHV-organisatie;

2.      Preventie en Preparatie: gebouw, voorzieningen, opleiden en trainen;

3.      Hoofd BHV als ‘Operationeel Leider’: Leidinggeven tijdens calamiteiten (OPTIONEEL). 

Het Hoofd BHV-examen (Module 1+2) bestaat uit 3 examenonderdelen:

- Scriptie/beleidsplan;

- Theorie-examen;

- ‘Verdedigen’ scriptie/beleidsplan.

Voor wat betreft de optionele Module 3 (operationeel leiderschap) krijgt de kandidaat de opdracht om leiding te geven aan een BHV-organisatie tijdens een incident (bijv. brand, met daarbij een slachtoffer met brandwonden).

Geldigheid certificaat: 3 jaar