Email

Chemicalienpak

Chemicaliënpakken bieden bescherming tegen bijna alle chemische stoffen. Door de speciale samenstelling van het pak wordt voorkomen dat o.a. bijtende vloeistoffen in contact kunnen komen met de huid. De laarzen en speciale handschoenen welke vastgemaakt zijn aan het pak, bieden bescherming tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Omdat het pak niet volledig luchtdicht is heeft de First Responder extra bescherming nodig om geen schadelijke dampen in te ademen. Daarom maken ze gebruik van ademlucht tijdens inzetten in het chemicaliënpak. Deze ademlucht komt uit een fles die op de rug en onder het pak gedragen wordt. Omdat het werken in een chemicaliënpak zwaar is, is de inzetduur met ademlucht vaak beperkt. Daarnaast geeft het chemicaliënpak extra beperkingen wat betreft het zicht, de communicatie, het gewicht wat men kan meedragen en de beperkte bewegingsvrijheid. Daarom werken First Responders bij een inzet met chemiepak in tweetallen.

In het algemeen wordt een chemicaliënpak gebruikt voor het uitvoeren van een snelle verkenning en een snelle redding. Daarnaast kunnen er eenvoudige werkzaamheden worden verricht om het gevaar op te heffen. Hierbij kan je denken aan het opruimen van een kleine hoeveelheid gevaarlijke stof of het rechtop zetten van een lekkend vat om de lekkage te stoppen.

Deze certificatieregeling kent geen theorie-examen. De theorie (zoals uitgangspunten en de risico’s van het gebruik van een chemicaliënpak, alsmede de noodprocedure) wordt getoetst gedurende het praktijkexamen.

Geldigheid certificaat: 1 jaar