Email

First Responder Leader

Een ploegje First Responders wordt direct aangestuurd door een First Responder Leader (FRL). De FRL gaat met z’n ploeg mee op pad. Hij/zij geeft aanwijzingen en opdrachten en ziet toe op een goede en bovenal veilige uitvoering bij een inzet. Daarnaast verzorgt hij/zij de communicatie met  het Hoofd van de FRO (First Responder Organisatie), vergelijkbaar met een Hoofd BHV.

Uiteraard dient een FRL minimaal te beschikken over dezelfde kennis en vaardigheden als de First Responders. Daarnaast dient hi/zij leidinggevende capaciteiten te beschikken en additionele kennis op te doen. In de cursus van de NIKTA-gecertificeerd opleider wordt daarom uitgebreid aandacht besteed aan kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede taakuitvoering van de FRL. Daarbij valt te denken aan: prioriteitstelling, communicatie, leiding geven, veiligheid en het omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Indien de cursist slaagt voor zowel het theorie- als het praktijkexamen, ontvangt hij/zij het ISO 17024 NIKTA-persoonscertificaat First Responder Leader.

 Geldigheid certificaat: 1 jaar