Email

Gasmeten voor BHV/First Responder

Voor een BHV- of een First Responder-organisatie kan het nodig zijn, gezien de uitkomsten van de RI&E en de daaruit voortvloeidende restrisico’s, alsmede de maatgevende factoren, dat de BHV’ers of First Responders tijdens een incident metingen uitvoeren op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de uitkomsten correct interpreteren. Vervolgens kunnen zij gericht actie ondernemen. Maar ook Veiligheidswachten dienen met gasmeetapparatuur om te kunnen gaan.

In deze certificatieregelingen komen alles aspecten van gasmeten aan bod, afgestemd op de specifieke situatie op een bedrijf.

Geldigheid certificaat: 1 jaar