NEN 3140

Als u werkt in de elektrotechniek, weet u dat dit bepaalde risico’s met zich meebrengt. Daarvoor zijn verschillende NEN-normen ontwikkeld, zodat deze risico’s worden ingeperkt. NEN 3140 richt zich op elektrotechnische werkzaamheden met laagspanning en maakt onder andere onderscheid tussen Voldoende Onderricht Persoon (VOP) en Vakbekwaam Persoon (VP). Geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

Voldoende onderrichte persoon:
Voldoende onderrichte personen mogen naast de werkzaamheden op hun eigen vakgebied ook werkzaamheden van beperkte omvang en van beperkt risico aan elektrische installaties uitvoeren.

Vakbekwaam persoon (VP):
Een vakbekwaam persoon heeft voldoende opleiding en ervaring om alle werkzaamheden aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties of met elektrische arbeidsmiddelen uit te voeren.

Lesmateriaal NEN 3140:
In veel gevallen kan worden volstaan met zelfstudie middels een boek. NIKTA kan deze boeken leveren.

Examenmogelijkheden NEN 3140:
Dit examen wordt op dezelfde 19 locaties en data georganiseerd als de VCA examens. Voor een overzicht van de locaties en examendata voor de komende periode: