BHV voor Evenementen sluit ook perfect aan bij BGBOP

Bron: Gabrielle Agterdenbos
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’, het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en podia.

Dat zijn de dingen die op evenementen te vinden zijn.

Het belangrijkste kenmerk van een evenement is dat er veel mensen tegelijk zijn en er is een korte tijd van voorbereiding. De organisatie van de BHV moet daarop ingericht zijn in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Zeker als er sprake is van bouwsels en niet-zelfredzame. Dus het hebben van een ontruimingsplan alleen zal niet voldoen. Er zijn ook functionarissen nodig die een ontruiming in goede banen leiden. De organisator is verantwoordelijk voor de BHV-organisatie. In dit kader zou je ook kunnen spreken van basishulpverlening, omdat het niet de hulpverlening in een bedrijf betreft maar op een evenementenlocatie (indoor en/of outdoor).

Bij het opzetten van een BHV-organisatie kan de organisator goed gebruik maken van de norm NEN-8112. Deze norm gaat net als het BGBOP uit van begrippen als risico denken en zelfredzaamheid. En er is hierin veel aandacht voor ingewikkelde (semi)openbare gebouwen zoals stadions en niet-gebouwen, zoals evenemententerreinen.

 

Sinds enige jaren al heeft NIKTA een gespecialiseerde certificatieregeling ‘BHV voor Evenementen’. Daartoe bevoegde opleiders leiden cursisten op om BHV-taken uit te voeren op evenementen.

Onderwerpen in deze BHV-cursus zijn onder meer:

  • Veelvoorkomende termen in de communicatie op evenementen: stage left, opschalen, etc.
  • Samenwerking met de pyrotechniek (vuurwerk e.d.).
  • Samenwerking met de medische en de professionele hulpverleners.
  • Ontruiming van een evenementenlocatie (crowdmanagement).
  • Eerstehulpverlening gericht op evenementen, incl. inleiding tot hulpverlening bij alcohol- en drugsincidenten.


De NIKTA ISO 17024 gecertificeerde BHV’er voor Evenementen kan perfect worden ingezet voor BHV-taken in gebouwen (evenementenhal, stadion, volgens het Bouwbesluit 2012) en op festivalterreinen en bij bouwsels (tent, podium, tribune, etc. volgens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)).