Certificatieregeling ‘DLP’..... Van CROW-publicatie 132 naar 400!

Bron: Gabrielle Agterdenbos
Aanpassing DLP

De DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waarbij (mogelijk) een blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd) en werkzaamheden op of in verontreinigde (water-) bodems.

Tot nu toe worden deze werkzaamheden uitgevoerd volgens de CROW-publicatie 132.
Op 1 januari 2019 echter wordt de CROW-publicatie 132 (en 307) vervangen door de nieuwe publicatie 400.
Deze herziene richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigde grond en grondwater, waarbij een duidelijke verschil is gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen.

Bij deze activiteiten zijn drie veiligheidsklassen benoemd waarbij de inzet van een DLP wordt voorgeschreven bij projecten Oranje niet-vluchtig én vluchtig en Rood niet-vluchtig.
Er is meer maatwerk mogelijk bij het bepalen van de veiligheidsmaatregelen waardoor het onnodig gebruik van maatregelen wordt beperkt. Daarnaast wordt de medewerker die grondroerende werkzaamheden uitvoert, middels specifieke maatregelen beter beschermd.


Vooruitlopend op deze herziening hebben wij de certificatieregeling ‘Deskundig Leidinggevende Projecten’ aangepast en ‘CROW 400-proof’ gemaakt. Hiertoe is nauw samengewerkt met AVM Kam-Co uit Nieuwegein (www.kam-co.nl)

Met de invoering van de nieuwe CROW 400 publicatie komen alle huidige DLP-persoonscertificaten op 1 januari 2019 te vervallen! Daarom verzorgen NIKTA-gecertificeerde opleiders, waaronder AVM Kam-Co, nu reeds de opfriscursus DLP 400 die leidt tot het nieuwe persoonscertificaat.
En ook de volledige DLP-cursus volgens de nieuwe CROW-publicatie 400 wordt vanaf nu aangeboden.

De DLP-cursussen worden afgesloten met een uitgebreid tweedelig theorie-examen, waaronder een huiswerkopdracht. Aan de hand hiervan wordt vastgesteld of de kandidaat competent is.

Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij/zij het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Deskundig Leidinggevende Projecten, in overeenstemming met CROW-publicatie 400’.

Deze certificaten zijn 5 jaar geldig.