Email

Antwoord van de GGD

Bron: Gabrielle Agterdenbos
We blijven VCA examens afnemen!

21-12-2020: Antwoord van GGD. 

Verlopen NIKTA-persoonscertificaten:
Onze certificaten hebben een einddatum. Doordat er momenteel vrijwel geen cursussen worden gegeven verlopen er dus certificaten.
Indien een certificaat in deze periode verloopt, is het belangrijk om zo snel mogelijk een (herhalings)cursus te volgen.
Indien er toch een onderzoek plaatsvindt, zullen inspectiediensten rekening houden met de Coronacrisis. Loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact op via 0168-336990.

Wet kinderopvang (akkoord IKK):
Volgens de Wet kinderopvang dient men in het bezit te zijn van een geregistreerd en geldig persoonscertificaat op het gebied van eerste hulp aan kinderen.
Bij een inspectie door de GGD kan het de komende tijd gebeuren dat een certificaat verlopen is. Wij hebben weer contact opgenomen met het Landelijk centrum Toezicht Kinderopvang van GGD/GHOR Nederland en gevraagd hoe zij hier op dit moment mee omgaan:

“Voor het toezicht blijven de normale kwaliteitseisen gelden, zoals laatste maanden ook al het geval was. Toezichthouders houden rekening met verzachtende omstandigheden. Hierbij valt zeker te denken aan het uitstellen van een cursus Acute Zorg bij Kinderen, BHV-Kind, e.d.

De toezichthouder weegt dat bij elke inspectie opnieuw af, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Er is geen vast moment van dispensatie o.i.d. Een toezichthouder oordeelt n.a.v. het beleid dat een houder of gastouder voert, hoe verantwoord dat is en hoe een houder de veiligheid heeft geborgd. Een verlopen certificaat kan in het ene geval wel tot een overtreding leiden en in een ander geval niet. 

Meer informatie over het toezicht vind je ook op de site van de branchevereniging: https://www.kinderopvang.nl/dossiers/dossier?dossierid=4352540672&title=Coronavirus.”


Feitelijk gaat men op dezelfde wijze om met verlopen persoonscertificaten als tijdens de intelligente lockdown in het voorjaar. Belangrijk is dat de algehele veiligheid in een kinderdagverblijf op orde is (ook voor wat betreft EHBO) en dat de organisatie proactief is als het gaat om het onderhouden van contact met de opleider over inplanning van de medewerkers voor een cursus zodra het weer kan. Daarnaast is het advies om alvast E-learning in te zetten, om zodoende het aantal contacturen van de trainingssessie die later volgt, beperkt te houden.

E-Learning:
In deze periode kan het gebeuren dat cursisten al begonnen zijn, dan wel beginnen met hun theorie, maar dat de praktijktraining is uitgesteld. Wanneer er meer dan 2 maanden tussen theorie en praktijk zit,
pakken wij de oudste datum voor het persoonscertificaat als certificatiedatum. Om dat dat onwenselijk kan zijn, kan ervoor gekozen worden om op de praktijkdag alsnog een schriftelijke toets af te nemen.

In het geval van de Coronacrisis, biedt NIKTA echter ook een volgende oplossing: De opleider verifieert tijdens de praktijkdag de theoretische kennis van de cursisten door middel van observatie, het stellen van checkvragen en interactie met de cursisten.
Op het proces-verbaal dient dan worden vermeld: ‘Praktijkexamen uitgesteld a.g.v. Corona. Theoriecheck uitgevoerd.’

 

16-12-2020: Nederland in Lockdown. Wijziging van dispensatie op 25-03-2021.

Sinds gisteren is ons land voor ongeveer 5 weken weer in een lockdown gegaan.
Ondanks de lockdown mogen wij gewoon VCA examens afnemen!
We zullen er alles aan doen om de veiligheid en gezondheid van jullie en onze medewerkers te beschermen. 

Dit betekent het volgende:

 • Niet alle locaties zijn geopend. We blijven open inschrijfexamens afnemen maar dit zal een aangepaste planning zijn.
  Ook in-company examens kunnen gewoon doorgaan indien er rekening gehouden wordt met onze regels en de regels van het RIVM.
 • Er is een mondkapjesplicht. 
  • Kandidaten zijn verplicht om bij binnenkomst een mondkapje te dragen, u mag hem kort afdoen tijdens de ID-controle. Ook tijdens het lopen in het examenlokaal dient u het mondkapje op te doen. 
   Tijdens het maken van het examen, hoeft het mondkapje niet op te blijven. 
  • Onze surveillanten dragen ook een mondkapje bij het inschrijven en bij het verplaatsen in de ruimte. 
  • Wij vragen je om zelf een mondkapje mee te nemen. Onze surveillanten hebben het recht om iemand te weigeren die het mondkapje niet wilt opdoen. 
 • Er geldt vanuit SSVV weer een dispensatie voor diploma's en certificaten:
  • Diplomahouders van wie het diploma tussen 15 december 2020 en 20 april 2021 verloopt, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  • Dit geldt voor alle diploma's en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma's die tussen 15 december 2020 en 20 april 2021 zijn verlopen de volgende melding: 'Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.'
  • Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, krijgen dispensatie tot 1 juli 2021. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.
  • Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.
 • Voor verdere regels voor de locatie en examenkandidaten, zie ons protocol!

 

 

Gezien deze lockdown, is het tot zeker 9 februari niet aan te raden om BHV, Acute Zorg of andere trainingen te verzorgen. De lockdown is er immers op gericht om het aantal contactmomenten tussen mensen drastisch te verminderen.

Een training lijkt in strijd te zijn met dit doel. In een enkele uitzonderlijke situatie zal er nog wel een training plaatsvinden. Zo zullen er in eindexamenklassen van middelbare scholen mogelijk nog wel
(Acute Zorg-)trainingen en VCA-cursussen worden verzorgd, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en het Coronaprotocol (van NIKTA of een ander (eigen) protocol).

Voor wat betreft de vraag hoe om te gaan met verlopen persoonscertificaten in de kinderopvang zijn we nog in afwachting van een reactie van het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang van GGD GHOR Nederland.
Wij verwachten, net als in de intelligente lockdown in het voorjaar, dat wederom coulance zal worden betracht indien het verlopen van een certificaat het gevolg is van de lockdown.

Overigens geldt het advies om zo mogelijk al E-learning in te zetten, zodat cursisten zich alvast in de materie kunnen verdiepen en het aantal contacturen straks beperkt kan blijven (praktijksessie).

Zodra wij bericht hebben ontvangen van het LCTK, zullen wij u nader informeren.

Bij vragen, bel 0168-336990.