Herhalingsopleiding voor EFR-instructeurs

Bron: Gabrielle Agterdenbos
Lidmaatschap (alleen) niet meer voldoende.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het voor EFR-instructeurs die certificatieregelingen van NIKTA uitvoeren verplicht om elke 2 jaar een herhalingscursus te volgen.
Het lidmaatschap van ‘Bristol’ (alleen) is niet meer voldoende en voor EFR-instructeurs die geen binding hebben met de duiksport ook niet meer noodzakelijk.

EFR voorziet in deze herhalingscursus voor EFR-instructeurs.

Hebt u een EFR-pasje van 31-12-2016 of daarvóór? Dan dient u in 2019 de herhalingscursus voor EFR-instructeurs te volgen.
EFR-instructeurs met een recenter pasje tellen 2 jaar bij de datum op het pasje op, om te weten wanneer in 2019 of 2020 een herhalingscursus dient te worden gevolgd.

Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met Remco Heus.

Remcoheus@nikta.nl / 0168-336990