Nieuwe certificatieregeling ‘Evenementenzorgverlener Cat. 2’!

Bron: Gabrielle Agterdenbos
Deze certificatieregeling vervangt op termijn ‘Evenementen Hulpverlener’

Elk evenement verdient passende (medische) evenementenhulpverlening.
Je kunt je voorstellen dat de vergunningseisen ten aanzien van evenementenzorg bij een dorpsbraderie heel anders zijn dan bij een hardcorefeest.
Vandaar dat NIKTA in samenwerking met deskundigen op het gebied van (medische) evenementenhulpverlening verschillende certificatieregelingen heeft ontwikkeld. Hierdoor kan passende evenementenzorg geboden worden.

Met de invoering van de VNEZ (Veldnorm Evenementenzorg) als formele standaard, wordt de kwaliteit van zorg op evenementen bevordert en de kans op fouten gereduceerd.

De invoering van de VNEZ vormde voor NIKTA de aanleiding om samen met inhoudsdeskundigen op het gebied van evenementenzorg, de bestaande certificatieregelingen met betrekking tot evenementenveiligheid te herzien.
Hierdoor wordt perfect aangesloten bij de VNEZ, als het gaat om benamingen/termen en categorie-indeling van interventies.
Dit biedt duidelijkheid aan iedereen in de evenementenbranche: organisatoren van evenementen, evenementenzorgorganisaties (EZO’s), gemeenten, GHOR’s en de certificaathouders zelf.
Men hoeft zich dan niet meer af te vragen wat het zorgniveau is (evenementen eerste hulp) en in welke categorie van interventies een persoonscertificaat valt.

Op 19 juli ontvingen de eerste geslaagden voor ‘Evenementenzorgverlener Cat. 2’ dit nieuwe persoonscertificaat. Het betreft hulpverleners van de afdeling IJsselstein van het Rode Kruis.
Deze ambitieuze afdeling ziet het belang in van goede evenementenzorg en onderschrijft daartoe de veldnorm: adequate evenementenzorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en risico’s van het evenement.
Wanneer aandoeningen en letsels ter plaatse behandeld kunnen worden, wordt hiermee de reguliere zorgcapaciteit (ambulance, ziekenhuis) ontlast.

Het certificaat komt in de plaats van ‘Evenementen Hulpverlener’.

Aan de hand van een theorie- en praktijkexamen wordt vastgesteld of de kandidaat competent is. Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij/zij het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Evenementenzorgverlener Cat. 2’.

Dit persoonscertificaat is 1 jaar geldig.