Nieuwe certificatieregeling ‘Instructeur Evenementen Hulpverlener’!

Bron: Gabrielle Agterdenbos
Ook ‘terrorisme’ is daarin een onderwerp

Er blijkt grote behoefte te zijn aan deze instructeursspecialisatie.

De instructeurs worden uitgebreid geschoold op het geven van de cursus ‘Evenementen Hulpverlener’, inclusief de ‘Module Teamleider’.

Onderwerpen daarin:

  • De aandachtspunten bij het voorbereiden van een evenement.
  • Crowd management: het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen (zoals een gedeeltelijke of algehele ontruiming) waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen.
  • Agressief en ander afwijkend gedrag van evenement bezoekers.
  • De nauwe samenwerking met gespecialiseerde medische hulpverleners en met de professionele hulpverleners.
  • Basiszorg in het geval van alcohol- en drugsgebruik, maar ook in het geval van oververhitting of onderkoeling.
  • Acute Zorg in geval van een terroristische aanslag. Het is niet de vraag óf het gebeurt, maar wanneer, waar en hoe. Op dat moment heb je mogelijk te maken met meerdere slachtoffers tegelijkertijd. Dat betekent snel en adequaat communiceren met de professionele hulpdiensten, triage en de inzet van onorthodoxe (verband)middelen.

Uiteraard is er, naast vakinhoud, ook veel aandacht voor interpersoonlijke, pedagogische en didactische competenties.

Aan de hand van een theorie- en praktijkexamen wordt vastgesteld of de kandidaat competent is. Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij/zij het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Instructeur Evenementen Hulpverlener’. Dit certificaat is 2 jaar geldig. De instructeur is daarmee gekwalificeerd om de certificatieregeling ‘Evenementen Hulpverlener’ uit te voeren (mits aangesloten bij NIKTA).

Op 5 oktober 2017 is de eerste cursus ‘Instructeur Evenementen Hulpverlener’ bij EHBO Midden Nederland in Nieuwegein afgerond met het examen. Bijna iedereen is voor de cursus geslaagd. Aansluitend zijn op feestelijke wijze de persoonscertificaten uitgereikt.