Persoonscertificaten NIKTA zijn ook erkend in het Akkoord IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang)!

Bron: Gabrielle Agterdenbos
Drie certificaten van NIKTA geven invulling aan de eis van kinder-EHBO op kinderdagverblijven

Minister Asscher (SZW) wil samen met alle betrokken partijen uit de sector de Nederlandse kinderopvang een stevige impuls geven, zowel op het gebied van toegankelijkheid als op het gebied van kwaliteit. Daartoe is er het 'Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang' (IKK) gesloten.
Per brief van 27 mei 2016 heeft de minister aan de Kamer laten weten wat zijn voorstellen zijn. Daarin is ook een EHBO-eis voor beroepskrachten opgenomen. Het betreft EHBO gericht op kinderen.

Voor wat betreft toegelaten persoonscertificaten heeft de minister inmiddels besloten volledig aan te sluiten bij de reeds bestaande lijst van EHBO-certificaten die geldt voor gastouders. Met deze persoonscertificaten heeft de GGD, als toezichthoudend orgaan, immers al sinds 2010 ervaring. NIKTA heeft hierin met 3 persoonscertificaten een stevig aandeel.

Op 21 augustus 2017 is het besluit in de Staatscourant bekend gemaakt (2017-0000132546):
“...in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.... 

c. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA.
d. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA.
e. Eerstehulpverlener van NIKTA; ...”

Het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt, als bijlage bij de Regeling Wet kinderopvang, voor wat betreft de eis van kinder-EHBO, per 1 januari 2018 in werking. Kinderdagverblijven zijn nu al bezig om hun medewerkers te laten opleiden, zodat zij per 1 januari aantoonbaar (persoonscertificaten) aan deze wettelijke eis voldoen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-49283.html