Uitreiking eerste persoonscertificaten LOTS®

Bron: Gabrielle Agterdenbos
Eerste geslaagden van de opleiding LOTS®

Op 14 juni jl. hebben de eerste geslaagden van de opleiding LOTS® hun NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat en pasje uitgereikt gekregen. 
Remco Heus stond voorafgaand aan de uitreiking stil bij de totstandkoming van deze nieuwe exclusieve certificatieregeling, die is ontwikkeld in samenwerking met Improvement Training en Advies in Eemnes. 

LOTS® staat voor Landelijke Opleiding Trauma Slachtoffer. 

De cursisten worden opgeleid om o.a. (ernstige) traumasituaties binnen Defensie, Politie en Ambulancezorg te kunnen uitbeelden, zoals schot-/scherfwonden, gifgasaanvallen en ernstige verkeersongevallen. 
De opleiding die, bij goed gevolg, leidt tot het NIKTA persoonscertificaat LOTS® duurt 20 dagen en is zeer pittig. Eerst volgen de cursisten het onderdeel Anatomie. 
Een examenvraag ter illustratie: Er zitten 3 soorten bloedvaten in het lichaam. Benoem deze 3 vaten (inclusief latijn) en geef 2 kenmerken per soort vat. 

Als je daarvoor geslaagd bent, volgt het onderdeel Traumatologie. Tevens doorlopen de cursisten de onderdelen Grimeren, Acteren en Communicatie. 
De opleiding wordt afgesloten met een zwaar praktijkexamen. 

De gecertificeerde traumalotussen met LOTS® mogen met recht trots zijn op hun NIKTA-persoonscertificaat. Zij zullen veelvuldig worden ingezet bij opleidingen, trainingen en multidisciplinaire oefeningen in binnen- en buitenland.