Email

 

 

NIKTA-gecertificeerd opleider worden?

 

 

NIKTA sluit met opleiders een certificatieovereenkomst af. Binnen die overeenkomst die NIKTA met opleiders aangaat, vallen standaard 4 certificatieregelingen, te weten:

 • Acute Zorg.
 • Acute Zorg, Module Kind en Omgeving (door het Min. van OCW erkend certificaat in het kader van de Wet kinderopvang.
  Gastouder meldt het behaalde certificaat aan bij gemeente/GGD t.b.v. LRK).
 • Bedrijfshulpverlener.
 • Bedrijfshulpverlener, Module Kind en Omgeving (BHV gericht op plekken met veel kinderen, zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, etc.
  Ook deze is door het Min. van OCW erkend in het kader van de Wet Kinderopvang).

Welke certificatieregelingen mag ik gebruiken?
Het is uiteraard afhankelijk van de instructeursbevoegdheid. De certificatieregelingen kennen een theorie-examen (multiple choice-vragen of via e-learning) en een praktijkexamen aan de hand van een verrichtingenlijst. AED kan modulair in de bovenstaande certificatieregelingen worden opgenomen.

Daarnaast zijn/komen nog andere certificatieregelingen binnen de certificatieovereenkomst beschikbaar. Zie bij certificatieregelingen welke.

Instructeursbevoegdheid

 • Voor Acute Zorg en LEH: Instructeursbevoegdheid NIKTA, EFR, NODE, MFFA Europe, DAN, FAI, OK Kaderinstructeur, NRK, St.John’s Ambulance. 
 • Voor Acute Zorg-Kind en LEH-K: Instructeursbevoegdheid NIKTA met aantekening Kind, CFC (EFR), NODE, MFFA Europe, FAI, OK Kaderinstructeur met aantekening Kind, NRK, St.John’s Ambulance
 • De instructeur dient op basis van zijn opleiding en ervaring te kunnen beoordelen of een kandidaat op de juiste wijze brandblusmiddelen hanteert om een beginnende brand te kunnen blussen. De instructeur heeft daarom aantoonbaar minimaal een opleiding tot Brandwacht (Manschap A) doorlopen of is BOC-instructeur vanuit een door ons geaccepteerde route (waaronder NIKTA, NVB en NIBHV).
 • Andere diploma’s/bevoegdheden: in overleg.