Ontwikkelen van certificatieschema's

In veel gevallen is maatwerk mogelijk binnen een certificatieregeling van NIKTA.Denkt u bijvoorbeeld aan het wel of niet trainen op portofoongebruik bij BHV’ers. Indien u naar aanleiding van de risico-analyse de communicatie op een andere wijze hebt geregeld binnen de BHV-organisatie, hoeft er binnen de NIKTA-systematiek niet op portofoongebruik te worden getraind. Wij vinden dat zonde van de tijd. Die tijd kan beter besteed worden aan de zaken die wel relevant zijn voor de opleiding van uw BHV’ers.

Het komt voor dat het maatwerk zodanig van omvang is dat niet meer kan worden volstaan met de bestaande certificatieregeling (bijv.: een BHV speciaal voor kindrijke omgevingen, zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school, speelparadijs).

Of dat er sprake is van een toepassingsgebied waarvoor nog geen (NIKTA-)certificatieregeling beschikbaar is (‘Agressietrainer’).

Op die momenten ontstaat de behoefte aan een nieuwe NIKTA-certificatieregeling. In overleg met de opleider bekijken wij de mogelijkheden van het in gezamenlijkheid ontwikkelen van een nieuwe certificatieregeling.

Het proces om te komen tot een nieuwe certificatieregeling ziet er als volgt uit:

  1. Overleg tussen NIKTA en de opleider over de nieuwe certificatieregeling. Wat is de bedoeling?
  2. Opleider levert materie-inhoudelijk kennis aan, zo mogelijk in voorlopige eindtermen;
  3. NIKTA herschrijft de materie naar een concept certificatieregeling;
  4. Opleider neemt het concept door en reageert erop;

NIKTA past het concept aan;

  1. Herhaling van stap 4 en 5, totdat er een definitief concept is;
  2. Bijbehorende (examen)formulieren ontwikkelen, alsmede theorie-examens;
  3. Definitief concept wordt voorgelegd aan het College van Deskundigen;
  4. Na akkoord kan de nieuwe certificatieregeling in gebruik worden genomen.