Menu

NIKTA-gecertificeerd opleider worden?

NIKTA sluit met opleiders een certificatieovereenkomst af. Binnen die overeenkomst die NIKTA met opleiders aangaat, vallen standaard 4 certificatieregelingen, te weten:

  • Acute Zorg.
  • Acute Zorg, Module Kind en Omgeving (door het Min. van OCW erkend certificaat in het kader van de Wet kinderopvang. Gastouder meldt behaalde certificaat aan bij gemeente/GGD t.b.v. LRK).
  • Bedrijfshulpverlener.
  • Bedrijfshulpverlener, Module Kind en Omgeving (BHV gericht op plekken met veel kinderen, zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, etc.).

Welke certificatieregelingen mag ik gebruiken?
Het is uiteraard afhankelijk van de instructeursbevoegdheid. De certificatieregelingen kennen een theorie-examen (multiple choice-vragen of via e-learning) en een praktijkexamen aan de hand van een verrichtingenlijst. AED kan modulair in de bovenstaande certificatieregelingen worden opgenomen.

Daarnaast zijn/komen nog andere certificatieregelingen binnen de certificatieovereenkomst beschikbaar. Zie bij Beschikbare opleidingen welke.

Instructeursbevoegdheid

  • Voor Acute Zorg en LEH: Instructeursbevoegdheid BLS, EFR, MFA, FAI, Kaderinstructeur.
  • Voor Acute Zorg-Kind en LEH-K: Instructeursbevoegdheid PBLS, CFC, MFA, FAI of Kaderinstructeur met aantekening Kind.
  • Voor BOC: de instructeur dient op basis van zijn opleiding en ervaring te kunnen beoordelen of een kandidaat op de juiste wijze brandblusmiddelen hanteert om een beginnende brand te kunnen blussen.De instructeur heeft daarom aantoonbaar minimaal een opleiding tot Brandwacht doorlopen.
  • Andere diploma’s/bevoegdheden: in overleg.

Meer informatie?

Tel: 0168-336990
Mail: examen@nikta.nl