Wat zijn de voordelen van NIKTA-certificering voor u als opleider?

 • Zelfstandigheid
  Nadat u door ons erkend bent als exameninstituut, bent u in staat om geheel zelfstandig en onafhankelijk Acute Zorg en/of BHV-examens af te nemen. Alle examenvragen en -antwoorden worden daarbij door ons aangeleverd. U kunt er ook voor kiezen om zelf de examenvragen te ontwikkelen.
 • U kunt gebruik blijven maken van uw huidige instructeurs /docenten.
  Eventuele opleidingen en erkenning (certificering) van examinatoren én instructeurs of docenten kan door ons worden verzorgd op basis van de internationaal erkende norm voor certificatie van vakbekwaamheid (EN-ISO-IEC-17024). Hiermee voldoet u aan alle (wettelijke) eisen met betrekking tot vakbekwaamheid zoals vastgelegd in de Ministeriële regeling deskundigheidseisen gastouderopvang, de Arbowet en de NEN 8112.
 • Het nakijken van de examens voert u zelf uit. De kandidaten kunnen dus direct van u de uitslag van hun examen vernemen.
 • Geen wachttijden meer!
  U ontvangt binnen maximaal 5 werkdagen de NEN-EN-ISO-IEC 17024 certificaten van NIKTA, eventueel voorzien van uw bedrijfslogo. Een aanzienlijke tijdsbesparing dus. De certificaten zijn zonder meerkosten in de Engelse taal leverbaar.
 • E-learning in combinatie met online examinering van het theoriegedeelte behoort tot de mogelijkheden.
 • Een aanzienlijke kostenbesparing op de verzorging van de Acute Zorg en/of BHV-examens.
 • De mogelijkheid om gelijktijdig in het bezit te komen van een NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat voor uw opleidingsinstituut.
 • Combinatie met andere examens zoals bijvoorbeeld voor de VCA en VCU-certificatie behoort tot de mogelijkheden. Voor informatie over VCA/VCU: klik hier.