Email

Advanced First Responder

De naam First Responder geeft direct de inhoud al weer: "De eerst reagerende" .

In dit geval bedoelen we met de First Responder de eerst reagerende op een "medische" hulpvraag of calamiteit. Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) en Eerste Hulpverleners zullen als eerste aanwezig kunnen zijn bij een calamiteit en fungeren dan als voorpostfunctie totdat de professionele hulpverleningsdiensten de taken van hen overneemt.

De steeds hoger wordende eisen die gesteld worden aan Eerste Hulpverleners bij evenementen of bij bedrijven met een verhoogd ongevalsrisico hebben er toe geleid dat deze First Responder opleiding de brug kan slaan tussen de basisopleidingen Acute Zorg (Eerste Hulp) en de professionele hulpverleningsdiensten.
Een groot aantal gediplomeerde EHBO hulpverleners, Instructeur Eerste Hulpverleners en de vliegbasis Eindhoven zijn al opgeleid tot (Basic First Responder of) Advanced First Responder.

De opleiding Advanced First Responder bestaat uit 6 lesdagen. Tijdens de eerste 5 lesdagen wordt de basis gelegd van de ABCDE-methodiek. Een grote hoeveelheid kennis van de anatomie en fysiologie komt hierbij aan bod. Tevens leert de Advanced First Responder vaardigheden voor het middels geavanceerde hulpmiddelen stabiliseren van slachtoffers (waaronder zuurstoftoediening, saturatiemeting, bloeddrukmeting, etc.) en het slachtoffer op een juiste manier over te dragen aan een andere hulpverlenersinstantie conform de SBAR methode.

Dit wordt allemaal aangeleerd door het gebruik van protocollen. Dit helpt de First Responder om zijn hulpverlening te structureren. Ook helpt het om fouten te verminderen. De in Nederland gebruikte protocollen vinden hun oorsprong in het LPA 8 en het Amerikaanse system PHTLS (Prehospital Trauma Life Support). De kern van het systeem is een logische prioriteitsvolgorde, waarbij het credo luidt: ‘Treat first, what
kills first’ en ‘Do not further Harm’. Alle kennis en vaardigheden van ‘Assistentie ALS’ zijn ook in deze certificatieregeling opgenomen.

Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Advanced First Responder
beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden (niveau 4B), dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen in de vorm van twee profchecks en op de derde lesdag en laatste lesdag een theoretisch examen.

Het examenteam bestaat uit een gediplomeerde SEH-Arts KNMG en een ambulanceverpleegkundige. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Advanced First Responder’. 

Geldigheidsduur persoonscertificaat: 1 jaar.