Email

Agressiepreventie en -hantering

Agressie komt voor in alle soorten en maten. Vrijwel iedereen heeft wel eens agressief gedrag meegemaakt; op het werk, op straat, op het sportveld. Het kan angst en gevoelens van stress veroorzaken. Het is belangrijk dat agressief gedrag ingeperkt wordt en bij voorkeur wordt voorkomen. Dit vraagt specifieke vaardigheden van medewerkers die hiermee in aanraking komen.  In toenemende mate is er daarom behoefte aan een opleiding op het gebied van het voorkomen en hanteren van agressie. Door deze stijgende behoefte is er ook een toenemende behoefte aan een opleiding, die leidt tot het NIKTA-persoonscertificaat ‘Agressiepreventie en -hantering’. De certificatieregeling ‘Agressiepreventie en -hantering’ is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Kudding & Partners (zie: www.kudding.nl) en is een model van certificatie zoals dat is omgeschreven in de norm NEN-EN-ISO-IEC 17024 (afgekort: ISO 17024). Deelnemers aan deze training zijn medewerkers van onderwijs-, publiek taak- en zorginstellingen en bedrijven die in hun werksituatie te maken (kunnen) hebben met emoties en agressie.

Zorg & Welzijn

Medewerkers in de zorg en welzijn kunnen boos en agressief gedrag van zorgvragers of familie worden geconfronteerd. In meer of mindere mate kan dat spanning oproepen en zal dat de wederzijdse relatie en communicatie beïnvloeden. Het herkennen van signalen van stress en het kunnen controleren hiervan is een belangrijke voorwaarde om mentaal weerbaar op dit gedrag te kunnen reageren. In de training leert de cursist om soorten en uitingsvormen van emoties, agressie en ander grensoverschrijdend gedrag te herkennen en hoe daarmee om te gaan.

 

Publieke sector

Medewerkers publieke taak kunnen in hun werk geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Het gedrag kent verschillende uitingsvormen en kan zich richten op omstanders of op de medewerker. Stress en emoties maakt dat werknemers minder effectief gaan communiceren en escalatie dreigt. Dit verbale gedeelte wordt methodisch getraind. Het herkennen van gedrag is essentieel. En vervolgens is het van belang om helder te communiceren wat je wil. Zodat je in stressvolle situaties altijd kan terugvallen op de techniek. De cursist wordt aangemoedigd om zijn/haar eigen woorden te gebruiken. De woorden die bij hem/haar passen.

 

Deze certificatieregeling kent de volgende modules:

?         Verbale Agressiepreventie en -hantering

?         Verbale Agressiepreventie en -hantering + Humane Begeleidingsvaardigheden (HBV)

?         Verbale Agressiepreventie en -hantering + Persoonlijke Veiligheidstechnieken (PVT)

?         Fysieke Agressiehantering

 

Op het persoonscertificaat wordt aangeven voor welke module de certificaathouder competent is verklaard. Indien de certificaathouder zowel de modules ‘Verbale Agressiepreventie en – hantering’ als ‘Fysieke Agressiehantering’ heeft behaald, zijn beide modules op het persoonscertificaat aangevinkt. Omdat er overlap zit tussen de eindtermen van deze beide modules, kan in dat geval de certificatieregeling zodanig efficiënt worden uitgevoerd, dat daardoor ‘dubbelingen’ worden voorkomen. De cursisten dienen middels het slagen voor een E-learningmodule en een praktijkexamen aan te tonen over voldoende inzicht en vaardigheden te beschikken om in aanmerking te komen voor toekenning van het persoonscertificaat ‘Agressiepreventie en -hantering’.

Geldigheid certificaat: 1 jaar