Email

Medisch Assisterende Handelingen in de Spoed- en Evenementenzorg

'Medisch Assisterende Handelingen in de Spoed- en Evenementenzorg' (MAHSE)worden uitgevoerd door hulpverleners die na een toegelaten vooropleiding (met daarin het ABCDE-principe), de cursus ‘Medisch Assisterende Handelingen in de Spoed- en Evenementenzorg’ met succes hebben doorlopen.

Toegelaten vooropleidingen zijn:

  • Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten (AZADI);
  • Evenementenzorgverlener;
  • Basic First Responder;
  • Andere opleidingen met daarin ABCDE-methodiek, zulks ter beoordeling door het Examenbureau.

Deze certificatieregeling is erg geschikt voor hulpverleners op evenementen. We zien namelijk de laatste tijd namelijk een trend van verzwaring van het niveau van de medische inzet op evenementen. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om kennis en vaardigheden van ‘MAHSE’. Bijkomend voordeel is dat hierdoor vaak volstaan kan worden met minder ALS-verpleegkundigen op een evenement en dat is gezien de schaarste onder deze beroepsgroep, wel zo prettig.

In de certificatieregeling ‘Medisch Assisterende Handelingen in de Spoed- en Evenementenzorg’ is de assistentie ALS als zodanig opgenomen. Het is daarbij overigens van het allergrootste belang dat de desbetreffende handelingen worden uitgevoerd zoals bedoeld wordt met ‘medisch assisterend handelen’. Dus ‘slechts’ assisterende handelingen uitvoeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat men verder gaat dan ‘assisteren’. ‘Klaarleggen’ is dus klaarleggen, niet het bedienen/toepassen. ALS-handelingen zijn immers zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ en die mogen alleen door functionarissen worden uitgevoerd die zijn opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In dit kader moet je dan vooral denken aan SEH- en AMBU-verpleegkundigen.

Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Medisch Assisterende Handelingen in de Spoed- en Evenementenzorg’ beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel ‘persoonscertificaat’ genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel 'Medisch Assisterende Handelingen in de Spoed- en Evenementenzorg’ (MAHSE, het toepassingsgebied).

De geldigheidsduur van dit persoonscertificaat is 1 jaar.