Email

Gasmeten Niveau 2

Gasmetingen worden uitgevoerd om voorafgaand en tijdens werkzaamheden (bijvoorbeeld in een besloten ruimte) en bij een incident te bepalen of schadelijke gassen of dampen (in het bedrijf) aanwezig zijn.

Het betreft het meten van zowel explosiegevaarlijke als toxische stoffen en zuurstof (Ex-Ox-Tox).

Gasmeten Niveau 2 gaat verder dan Gasmeten voor BHV / FR. Deze laatste heeft een beperkte scope gericht op het meten van een gering aantal stoffen (waarvan bekend is dat ze op het terrein aanwezig kunnen zijn) bij een incident.

Gasmeten Niveau 2 is bedoeld voor medewerkers die frequent gasmetingen moeten uitvoeren (zoals veiligheidswachten besloten ruimte en Industrieel Brandwachten) en daardoor uitgebreide kennis van en vaardigheden in gasmeten moeten hebben.

Geldigheid certificaat: 3 jaar