Email

Gaspak

First Responders zijn een soort van BHV+ en bemensen de bedrijfsnoodorganisatie bij een risicovol bedrijf waarin een BHV-organisatie niet afdoende is, maar dat volgens Artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) niet verplicht is tot het hebben van een bedrijfsbrandweer.

Een First Response-organisatie vult een takenpakket in, gericht op de industriële risico’s van het bedrijf, waar bijvoorbeeld gewerkt wordt met risicovolle chemische stoffen.

De taken die worden ingevuld zijn:

  • Bestrijding van kleine branden en lekkages
  • Eerste Hulpverlening bij verwondingen en onwel wordingen
  • Interne en externe alarmering,
  • Evacuatie
  • Ontruiming en gidsen van de overheidshulpverlening.

De organisatie kan worden gekenschetst als een professionele industriële hulpverleningsorganisatie met een stevige plus op het BHV-takenpakket.

Hierbij zijn passende certificeringsschema’s ontwikkeld, volgens de norm NEN-EN-ISO-IEC 17024 (afgekort: ISO 17024).
Eén daarvan is dus ‘Gaspak’. Het gaspak wordt door o.a. de First Responder gebruikt voor een snelle verkenning en eventueel een grijpredding bij een incident met gevaarlijke stoffen (gassen).

Tijdens een inzet met het gaspak wordt ook gebruik gemaakt van onafhankelijke adembescherming.

Deze certificatieregeling kent geen theorie-examen. De theorie (zoals uitgangspunten en de risico’s van het gebruik van een chemicaliënpak, alsmede de noodprocedure) wordt getoetst gedurende het praktijkexamen.

Geldigheid certificaat: 1 jaar