Menu

IKK

De Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is vanaf 2018 van kracht. Binnen deze wetgeving zijn wijzigingen aangebracht in kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Hierdoor wordt de kwaliteit van deze opvanglocaties verhoogd. Om te voldoen aan deze eisen heeft Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal certificaten opgesteld. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hieraan een aantal erkende instanties gekoppeld die bevoegd zijn om certificaten uit te geven. NIKTA is een van deze instanties.

Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen verhogen met de Wet IKK

Ouders die de zorg over hun kinderen met pedagogisch medewerkers of gastouders delen, moeten altijd kunnen vertrouwen op uitstekende opvang. Hun kinderen zijn immers het ‘kostbaarste’ bezit. Daarom zijn er in de Wet IKK verschillende eisen opgesteld om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen én te verhogen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft NIKTA aangewezen als instantie om onder andere de volgende certificaten uit te geven:

  • Een geregistreerd certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA.
  • Een geregistreerd certificaat Eerstehulpverlener van NIKTA.
  • Een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij kinderen van NIKTA.
  • Een geregistreerd certificaat Bedrijfshulpverlener, Module Kind en Omgeving. 

Zoals u wellicht weet, hebben wij als NIKTA al jaren een apart BHV-schema voor de kinderopvang (BHV, Module Kind en Omgeving). Door middel van deze opleiding voldoen zij dus in één keer aan de eisen van de Arbowet (BHV) én de Wet kinderopvang (Akkoord IKK).

Bel ons voor aanvullende informatie

Wilt u graag meer weten over de Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK)? Wat er is veranderd voor u als pedagogisch medewerker? Of welke certificaten voor u van toepassing zijn? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 0168 - 336990. Onze deskundige medewerkers vertellen u graag meer over de Wet IKK. 

Meer informatie:

EHBO voor gastouders | Kinder EHBO