Email

Industrieel Brandwacht

Het opleiden tot Rijksgediplomeerd Brandwacht is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder stage te lopen (vrijwilliger te zijn) bij een brandweerkorps. Het aantal vrijwilligers bij de brandweer neemt echter af en daarmee ook het aantal Brandwachten.

Maar tegelijkertijd is er een grote behoefte aan brandwachten die toezicht houden op werkzaamheden in de industrie. Daarom is de functie van Industrieel Brandwacht ontstaan.

De werkzaamheden van een Industrieel Brandwacht zijn vooral:

 • Preventief toezicht houden bij risicovolle objecten en projecten.
 • Verrichten van gasmetingen.
 • Repressief optreden bij calamiteiten.
 • Uitvoeren van levensreddende handelingen bij calamiteiten.
 • Direct handelend optreden in noodsituaties.

Scholing van Industrieel Brandwachten ligt bij professionele partijen in de commerciële sector. NIKTA voorziet middels persoonscertificering in de behoefte aan brandwachten.

Industrieel Brandwachten volgen een opleidingstraject van modules die samenhang hebben met elkaar:

 • BHV (P).
 • Kleine Blusmiddelen.
 • Adembescherming BHV/FR (Let op: medisch attest van geschiktheid).
 • Gasmeten Niveau 2.
 • Veiligheidswacht besloten ruimte (daarbij optioneel: eerstelijns interventie).
 • Optioneel: Watervoerende en Schuimvoerende Armaturen.

Geldigheid certificaat: 1 jaar

Overigens is het van belang dat de Industrieel Brandwacht ook in het bezit is, of komt, van het diploma Basis Veiligheid VCA of VCA VOL. Opdrachtgevers zullen dit namelijk eisen.