Email

Instructeur Acute Zorg

Om personen te certificeren op het taakgebied Acute Zorg, Acute Zorg-K, LEH en LEH-K, dient een examinator (lees: opleider) daartoe bevoegd te zijn.

In de markt bestaat er behoefte aan een persoonscertificering die een kandidaat in staat stelt als (freelance-)instructeur zelfstandig een opleiding AC, AC-K, LEH of LEH-K te verzorgen en te examineren. Cursisten van deze instructeur kunnen daardoor in aanmerking komen voor het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg’, ‘Acute Zorg bij Kinderen’ en ook LEH en LEH-K als onderdeel van BHV en BHV-K (deelcertificaat of het dossier integreren in BHV(-K)).

In deze certificatieregeling ‘Instructeur Acute Zorg’ komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

  • De relevante theoretische kennis en achtergronden op het gebied van Acute Zorg.
  • Het leren toepassen van diverse leerstijlen en werkvormen, het geven van feedback en het maken van een lesplan.
  • Didactiek: het verzorgen van theorie- en praktijklessen Acute Zorg (-K).
  • Praktijk: het leren toepassen van hulpverleningstechnieken in de praktijk.

In het kader van dit certificatieschema wordt gesproken over Acute Zorg verlening in plaats van EHBO enkel en alleen om een duidelijk onderscheid in de markt te maken tussen EHBO-opleidingen in het algemeen aangeboden door diverse partijen en de EHBO-opleiding behorende bij de certificatie route Acute Zorg van het NIKTA.

Ook in het geval van ‘Instructeur Acute Zorg’ is gekozen voor het model van certificatie zoals dat is omgeschreven in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17024 (afgekort: ISO 17024).

De kandidaat (in casu: kandidaat-instructeur) wordt uitgebreid geëxamineerd (zowel theorie als praktijk) om z'n competentie vast te stellen.

Geldigheid certificaat: 2 jaar