Email

Instructeur Acute Zorg bij Wandelletsel

Wandelen is een hele gezonde bezigheid (sport) voor lijf en leden.
Tegelijkertijd brengt wandelen het risico met zich mee van (meestal) kleine blessures en ongemakken, vooral als er sprake is van het wandelen over grote afstanden en/of oneffen terrein en onverharde paden.
Daarnaast spelen ook andere factoren mee die het risico op wandelletsel groter maken. Daarbij valt te denken aan leeftijd, pasafwikkeling, loophouding en geoefendheid van de wandelaar en aan de weersomstandigheden.

Blaarvorming is een veel voorkomende blessure. Dergelijke blessures moeten adequaat verzorgd worden om infecties te voorkomen en om het slachtoffer zo mogelijk zijn/haar wandeltocht te kunnen vervolgen.
Bij wandelevenementen dienen daarom eerstehulpverleners te worden ingezet met extra kennis en vaardigheden op het gebied van wandelletsels.
De certificatieregeling ‘Acute Zorg bij Wandelletsel’ is gericht op het certificeren van competente eerstehulpverleners op het gebied van wandelletsel.

De certificatieregeling ‘Instructeur Acute Zorg bij Wandelletsel’ stelt (freelance-)instructeurs in staat zelfstandig een opleiding Acute Zorg bij Wandelletsel te verzorgen en examineren.

In de cursus Instructeur Acute Zorg bij Wandelletsel worden naast kennis en vaardigheden van het verlenen van acute zorg bij wandelletsel ook instructeurskennis en -vaardigheden behandeld
en geëxamineerd: interpersoonlijke competenties, pedagogische competenties en vakinhoudelijke en didactische competenties.

Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Instructeur Acute Zorg bij Wandelletsel’ beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen.

Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij/zij het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Instructeur Acute Zorg bij Wandelletsel’.

Dit certificaat is 2 jaar geldig.