Email

Instructeur BOC

Om personen te certificeren op het taakgebied Brand, Ontruiming en Communicatie, als onderdeel van BHV, dient een examinator (lees: opleider) daartoe bevoegd te zijn.

In de markt bestaat er behoefte aan een persoonscertificering die een kandidaat in staat stelt als (freelance-)instructeur zelfstandig een opleiding Brand, Ontruiming & Communicatie te verzorgen en te examineren. Cursisten van deze instructeur kunnen daardoor in aanmerking komen voor het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Module Brand, Ontruiming & Communicatie’ of, in combinatie met het LEH-deel, voor het persoonscertificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. Ook de certificatieregeling ‘Kleine Blusmiddelen’ kan dan worden uitgevoerd, alsmede het BOC-deel van ‘BHV, Module Kind en Omgeving’.

In deze certificatieregeling ‘Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie’ komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

  • De relevante theoretische kennis en achtergronden op het gebied van arbo-wetgeving, BHV-plan, opleidings- en oefenplan en het ontruimingsplan.
  • De relevante theoretische kennis en achtergronden op het gebied van verbranding,
  • Verbrandingsprocessen, het ontstaan en de ontwikkeling van brand en de toepassing van diverse blusstoffen.
  • Het leren toepassen van diverse leerstijlen en werkvormen, het geven van feedback en het maken van een lesplan.
  • Didactiek: het verzorgen van theorie- en praktijklessen BOC.
  • Praktijk: het leren toepassen van blustechnieken in de praktijk waaronder de brandslanghaspel, sproeischuimblussers, CO2-blussers en poederblussers.

De kandidaat wordt uitgebreid geëxamineerd (zowel theorie als praktijk) om z’n competentie vast te stellen.

Geldigheid certificaat: 2 jaar