Email

Instructeur Brand op de Man

Dit is een exclusieve instructeursroute van het Ministerie van Defensie, onderdeel KMAR (Koninklijke Marechaussee), bedoeld voor medewerkers die opleidingen geven op het taakgebied 'Brand op de Man'. In een training Brand op de Man, leren cursisten o.a. hoe om te gaan met brandende kleding bij jezelf of een collega (bijv. als gevolg van een Molotov-cocktail) tijdens een inzet (bijv. een uit de hand gelopen demonstratie of tijdens een buitenlandse missie).

Om te mogen deelnemen aan de instructeursopleiding dienen medewerkers ervaring te hebben als lid van een BVW/ME-peloton en is hun takenboek Brandinstructeur positief beoordeeld door de praktijkleermeester. 

Onderwerpen in de training:

- Kleine blusmiddelen;

-  Brandwonden;

- Instructeur 'Brand op de Man'.

Ook in het geval van ‘Instructeur Brand op de Man’ is gekozen voor het model van certificatie zoals dat is omgeschreven in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17024 (afgekort: ISO 17024). Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Instructeur Brand op de Man’ beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen.

Geldigheid certificaat: 2 jaar