Email

Instructeur Evenementenzorgverlener Cat. 2

Middels deze certificatieregeling ‘Instructeur Evenementenzorgverlener Cat. 2’ wordt voorzien in de behoefte van instructeurs om zich ook op dit taakgebied zodanig te bekwamen, dat zij de kwalificatie behalen om de CR-EZVL2 (Evenementenzorgverlener Cat. 2) te mogen uitvoeren.

Inhoud taakgebied Evenementenzorgverlener Cat. 2:

 1. Proactieve evenementenzorg.
 2. Persoonlijke veiligheid.
 3. Evenementenveiligheid.
 4. Brandveiligheid.
 5. Ontruiming.
 6. Communicatie.
 7. Acute zorg.
 8. Sportevenementen.
 9. Terreur.
 10. Module Teamleider (OPTIONEEL in de CR-EZVL2).

Inhoud instructeurscompetenties:

Interpersoonlijke competenties:
De kandidaat is in staat met betrekking tot (de eindtermen van) de certificatieregeling Evenementenzorgverlener Cat. 2:

 • Een vriendelijke en coöperatieve sfeer te scheppen in het contact met en tussen deelnemers.
 • Op een goede manier leidinggeven aan de groep cursisten.

Pedagogische competenties:
De kandidaat is in staat met betrekking tot (de eindtermen van) de certificatieregeling Evenementenzorgverlener Cat. 2:

 • Een bijdrage te leveren aan een positief leerklimaat.
 • Zijn/haar pedagogische verantwoordelijkheid te tonen.
 • Over voldoende begeleidingsvaardigheden te beschikken om op professionele en planmatige wijze voor de  individuele deelnemer en voor de cursusgroepen waarmee hij/zij werkt, een veilige en contextrijke leeromgeving tot stand te brengen.

Vakinhoudelijke en didactische competenties:
De kandidaat is in staat met betrekking tot (de eindtermen van) de certificatieregeling Evenementenzorgverlener Cat. 2:

 • De praktijkonderdelen van de cursus vanuit een contextrijke en competentiegerichte leeromgeving te begeleiden, gericht op de specifieke leervragen van de deelnemer in relatie tot de praktijksituatie (evenement).
 • Bij het leerproces optimaal in te spelen op verschillen tussen deelnemers. Het gaat hierbij om verschillen in achtergrond, voorkennis, leertempo en leerstijl, behoeften, intenties en taalbeheersing.

Geldigheid certificaat: 2 jaar