Email

Instructeur Medical Oxygen Provider

De verstrekker van medische zuurstof (Medical Oxygen Provider) kan worden omschreven als schakel in de hulpverleningsketen naar particulieren, overheid, bedrijven, instellingen en (water) recreatievoorzieningen. Zij richt zich op het zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen van ongevallen en calamiteiten die de betreffende persoon zijn overkomen.

MOP richt zich op het verantwoord verstrekken van medische zuurstof aan een slachtoffer, bijv. in geval van verdrinking, bedwelming/intoxicatie (door gevaarlijke stoffen als chloor en ammoniak) of tijdens een (sport)evenement. Het is wettelijk verankerd op enkele plekken. Daaruit kan worden opgemaakt dat het toedienen van zuurstof geen voorbehouden handeling (BIG) is, maar wel een risicovolle handeling. Dat vraagt om een passende opleiding en certificering.

De certificatieregeling Persoonscertificering Medical Oxygen Provider is o.a. bedoeld voor de BHV’er/First Responder, EHBO’er (tijdens evenementen), Toezichthouder of Zwembadmedewerker en Strandwacht. In de certificatieregeling is daarom sprake van een modulaire opbouw. Hierdoor is het voor opleiders mogelijk om maatwerk te leveren. En voor cursisten is het mogelijk om specifiek voor bepaalde zuurstofinzetten te worden opgeleid:

In de markt bestaat er behoefte aan een persoonscertificering die een kandidaat in staat stelt als (freelance-)instructeur zelfstandig een opleiding Medical Oxygen Provider te verzorgen en te examineren. Cursisten van deze instructeur kunnen daardoor in aanmerking komen voor het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Medical Oxygen Provider’.

Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Instructeur Medical Oxygen Provider’ beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch (alleen bij eerste certificering) en praktisch examen af te leggen. Geslaagde cursisten ontvangen het NIKTA NEN-EN-ISO/IEC 17024 persoonscertificaat 'Instructeur Medical Oxygen Provider'.

Geldigheid certificaat: 2 jaar