Email

 

Simulant Militaire en Civiele Traumatologie

Door diverse ontwikkelingen binnen de hulpverlening in Nederland, met name door een zich terugtrekkende overheid, zien we een groeiende behoefte aan verzwaring van de hulpverlening buiten de witte kolom.Daarnaast is er groeiende aandacht voor hulpverlening onder zware omstandigheden, zoals bij een terroristische aanslag of tijdens gevechtsoperaties. Dit maakt dat ook personen die als regulier/traditioneel simulant fungeren een professionaliseringsslag moeten maken, om de aansluiting te kunnen blijven behouden bij deze verzwaring van de medische hulpverlening. Zij moeten meer kunnen dan de traditionele simulant. Enerzijds moeten ze meer kennis bezitten, bijvoorbeeld op het gebied van de protocollen die worden gehanteerd bij zware medische hulpverlening. Anderzijds moeten zij tijdens trainingen en oefeningen van deze medische hulpverlening onder zware omstandigheden, kunnen simuleren en acteren, alsmede feedback kunnen geven. Dat vraagt om de nodige vaardigheden, zowel vakinhoudelijk als communicatief en sociaal.

                                                                                                                                                                         Foto's: Grip5 opleidingen, www.grip5.com

De certificatieregeling ‘Simulant Militaire en Civiele Traumatologie’ voorziet in deze groeiende behoefte naar een simulant voor optreden bij trainingen en oefeningen op het gebied van zware eerstehulpverlening, onder vaak zware omstandigheden.

De opleiding is bedoeld voor eenieder die binnen een militaire en/of civiele traumatologische setting op een professionele wijze een slachtoffer wil uitbeelden. In deze module worden o.a. behandeld; Medical Treatment Facility (MTF), Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS protocol voor artsen), MEDIC protocol (protocol voor de special forces binnen de Nederlandse krijgsmacht) en Didactiek (waar dieper wordt ingegaan op het lesgeven in het algemeen, interactie met een (militair) instructeur en krijgt de cursisten handvaten aangereikt t.a.v. het evalueren en zichzelf presenteren).

Doelgroep voor deze certificatieregeling bestaat uit gecertificeerde simulanten en personen die (trauma)simulant willen worden.

Deze opleiding is op MBO4-niveau.

Opleidingsduur: Deze opleiding bestaat naast 16 contactdagen uit studie- en groepsopdrachten en dit alles wordt afgesloten met een examen.

Huiswerkuren per week: 6.

Inhoud: Anatomie, fysiologie, traumatologie en communicatieve en sociale vaardigheden.

De opleiding wordt gegeven door ervaren instructeurs op het gebied van:

·         Grimeren

·         Acteren

·         Traumatologie en traumatologie onder primitieve omstandigheden (outdoor/ militair optreden)

·         Didactiek

·         Anamnese gesprekken

·         Anatomie

·         Fysiologie

Daarnaast blijft de kennis van de traumalotus up to date doordat het certificaat elke 2 jaar verlengd dient te worden door het volgen van (bij) scholing en afleggen van een examen.

Een gecertificeerde is bekwaam om ingezet te worden op de volgende opleidingen:

·         ZHKH (ZelfHulp & KameradenHulp)

·         Politie, Dienst Speciale Interventies (DSI)

·         Terreuroefeningen binnen- en buitenland

·         GWHLP (Gewondenhelper)

·         GNKVZG (Geneeskundige Verzorger)

·         UNMO (United Nations Military Observer)

·         ICC (International Criminal Court)

·         ATLAS (speciale interventie eenheden van politie en leger in de Europese Unie)

·         MIMMS (Major Incident Medical Management and Support)

·         TCBSB (Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten)

·         DSI (Dienst Speciale Interventies)

·         BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support)

·         AMA (Algemeen Militair Arts)

·         ADK (Aanvullende DeelKwalificaties militaire verpleegkundigen)

·         AMV (Algemeen Militair Verpleegkundige)

·         IOK (Instructeur Oranje Kruis; defensie)

·         Medic SF (geneeskundige opleiding van speciale eenheden, zoals het Korps Commando Troepen)

·         Alle EHBO/ NRR en BHV gerelateerde opleidingen

·         KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij; vrijwilligers werk)

·         EMSB (Emergency Management of Severe Burns)

·         ATLS SOSA (Advanced Trauma Life Support Stichting Opleiding Scholing Ambulance Hulpverlening)

 

Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Simulant Militaire en Civiele Traumatologie’ beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Simulant Militaire en Civiele Traumatologie’.

Geldigheid certificaat: 2 jaar.