Email

Trainer Fysieke Agressiehantering

Voor grotere instellingen op het gebied van Zorg en Welzijn, in de Publieke sector of in het Onderwijs, kan het praktisch en op de langere duur voordelig zijn om voor de te onderscheiden modules binnen het taakgebied  ‘Agressiepreventie en -hantering’ een intern trainingsteam op te laten opleiden. De opleiding biedt de mogelijkheid aan instellingen om een aantal eigen medewerkers op te laten leiden tot interne trainer die op hun beurt alle medewerkers gaan trainen op de modules/trainingsonderwerpen:

- Fysieke Agressiehantering

- Humane Begeleidingsvaardigheden

- Persoonlijke Veiligheidstechnieken.

binnen het taakgebied ‘Agressiepreventie en -hantering’.  Daar wordt middels deze certificatieregeling ‘Trainer Fysieke Agressiehantering’ in voorzien.

Voor instructeurs/trainers op veiligheid gerelateerde taakgebieden (bijv. BHV) biedt deze opleiding de mogelijkheid om hun cursusaanbod te verbreden. Opleiders en instellingen kunnen, door een certificatieovereenkomst met NIKTA aan te gaan, de desbetreffende module/trainingsonderwerpen binnen de certificatieregeling ‘Agressiepreventie en -hantering’ uitvoeren en hun geslaagde cursisten door NIKTA laten certificeren.

Cursisten dienen middels het slagen voor een E-learningmodule en een praktijkexamen aan te tonen over voldoende inzicht en vaardigheden te beschikken om in aanmerking te komen voor toekenning van het persoonscertificaat ‘Trainer Fysieke Agressiehantering’.

Geldigheid certificaat: 2 jaar