Email

Veilig werken met een hoogwerker

In toenemende mate is er sprake van een behoefte aan een training in het veilig werken met een hoogwerker, welke niet gelieerd is aan het VCA-stelsel. De certificatieregeling ‘Veilig werken met een Hoogwerker’ voorziet in deze toenemende behoefte en is een model van certificatie zoals dat is omgeschreven in de norm NEN-EN-ISO-IEC 17024 (afgekort: ISO 17024).

Er worden in de internationale wetgeving inzake hoogwerkers enkele categorieën hoogwerkers onderscheiden:

-          Categorie 1A: statische verticale hoogwerker: een eenpersoons hoogwerker die enkel verticaal beweegt. Deze categorie is niet in deze certificatieregeling opgenomen;

-          Categorie 1B: statische boomhoogwerker: zelfrijdende telescoop- en kniktelescoophoogwerker voorzien van stempels, hoogwerker op aanhanger, hoogwerker op chassis en spinhoogwerker met stempels (statisch vanwege het 

                                        gebruik van stempels);

-          Categorie 3A: mobiele, verticale hoogwerker: zelfrijdende schaarlift en zelfrijdende eenpersoons verticaallift;

-          Categorie 3B: mobiele boomhoogwerker: zelfrijdende telescoop- en kniktelescoophoogwerker (dus zonder stempels).

 

Deze certificatieregeling is derhalve modulair opgebouwd. Alle modules (categorieën) die deel hebben uitgemaakt van de examenroute ‘Veilig werken met een hoogwerker’, worden op het NIKTA-persoonscertificaat ‘Veilig werken met een Hoogwerker’ van de geslaagde kandidaat vermeld.

Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Veilig werken met een Hoogwerker’ beschikt over het beoogde niveau van inzicht en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Om de objectiviteit van het examen te waarborgen, wordt dit afgenomen door een examenbureau dat onafhankelijk opereert van het instituut dat de opleiding heeft verzorgd. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel ‘persoonscertificaat’ genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel ‘Veilig werken met een Hoogwerker’ (toepassingsgebied).

Dit certificaat is 3 jaar geldig.