Protocollaire EHBO

Deze certificatieregeling betreft acute zorg op basis van protocollen.
Aan de hand van het doorlopen van protocollen verleen je gestructureerd acute zorg van urgent naar minder urgent. Protocol 0 beschrijft de meest acute zorg (levensbedreigende situatie zoals reanimatie, slachtoffer staat in brand, e.d.). Protocol 7 betreft oogletsel, zoals een vuiltje in het oog.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.