Email

Veilig omgaan met lasten

De Arbo-wet eist dat medewerkers die gebruikmaken van hijswerktuigen een opleiding hebben gevolgd. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers die de middelen dagelijks gebruiken, maar ook voor medewerkers die incidenteel van deze middelen gebruik maken. Bij gebruik van hijswerktuigen en hijsgereedschappen is een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen te wijten aan onveilig en/of onjuist gebruik. De persoonlijke veiligheid van uw werknemers staat dus op het spel! Slecht gebruik leidt bovendien tot beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten, of zelfs verlies van klanten. Het is dus niet alleen verplicht, maar ook voor de veiligheid en voor het doelmatig gebruiken van de middelen van groot belang dat de medewerkers goed zijn opgeleid.

Deze certificatieregeling is bedoeld voor alle medewerkers in een organisatie die regelmatig hijswerktuigen moeten gebruiken. Ook het leidinggevend personeel dient op de hoogte te zijn van de meest veilige en juiste werkmethoden.

De theoretische onderwerpen in deze certificatieregeling zijn:

  • Kennis van hijsgereedschappen;
  • Soorten hijsgereedschappen;
  • Inspectie en normen hijsgereedschappen;
  • Hand- en armseinen;
  • Veilige wijze van aanslaan;
  • Hijsen algemeen;
  • Specifiek hijsgerij;
  • Schriftelijk examen.

De praktijkonderwerpen zijn:

  • Oefenen met diverse hijsgereedschappen en lasten;
  • Praktijkexamen. 

Geldigheid certificaat: 3 jaar