Email

Veiligheidswacht besloten ruimte

De certificatieregeling ‘Veiligheidswacht besloten ruimte’ van NIKTA betreft het taakgebied waarborgen van de veiligheid bij en in een besloten ruimte en het adequaat optreden in geval van een noodsituatie. Een veiligheidswacht (vaak ook buitenwacht of mangatwacht genoemd) houdt de wacht bij de entrée en ziet actief toe op de veiligheid van de personen in de besloten ruimte. De veiligheidswacht is oplettend en waakzaam. Hij voelt zich verantwoordelijk voor veiligheid en handelt in geval van een noodsituatie.

Het onderdeel eerstelijns interventie is in deze certificatieregeling optioneel. In dat geval leert de cursist om de besloten ruimte op een kordate en veilige manier (inclusief het correcte gebruik van adembescherming)  te betreden om een redding uit te voeren, om vervolgens acute zorg te verlenen aan een slachtoffer (controle vitale functies en zo nodig reanimatie).

Geldigheid certificaat: 3 jaar