Email

Belangrijke informatie over NIKTA-certificering in relatie tot het Coronavirus

Bron: Gabrielle Agterdenbos
Protocol ' Verantwoord opleiden en examineren'

Vanaf 1 juni worden de regels van het RIVM weer iets soepeler. 
Nu waren samenkomsten tot maximaal 3 personen toegestaan, vanaf 1 juni wordt dat 30 personen. 

Dit betekent natuurlijk niet dat er ook 30 man tegelijk aan de cursus kan meedoen. 
Belangrijk is nog steeds de 1,5 meter afstand. 

In het geval van de EHBO opleidingen is dit natuurlijk erg lastig. Wij horen van meerdere opleiders dat zij gestart zijn maar op een aangepaste manier. 
Bijvoorbeeld: Ieder een aparte pop, de poppen zo aangepast dat ook stabiele zijligging ed. mogelijk zijn en apart examineren. 

Dit is natuurlijk uw eigen keus wat daar de mogelijkheden in zijn. 

Hierbij vindt u ons protocol:26-05-2020: Belangrijke informatie over NIKTA-certificering in relatie tot het Coronavirus

Ook NIKTA ontkomt niet aan de Coronacrisis. U kunt niet opleiden, dus wij kunnen niet certificeren. We zullen allemaal moeten wachten op betere tijden en hopen dat het normale leven weer beetje bij beetje op gang komt.

Verlopen NIKTA-persoonscertificaten:
Onze certificaten hebben een einddatum. Doordat er momenteel nauwelijks cursussen worden gegeven verlopen er certificaten.
Indien een certificaat in deze periode verloopt is het belangrijk om zo snel mogelijk een (herhalings)cursus te volgen.
Indien er toch een onderzoek plaatsvindt, zullen inspectiediensten rekening houden met de Coronacrisis. Loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact op via 0168-336990.

Wet kinderopvang (akkoord IKK):
Volgens de Wet kinderopvang dient men in het bezit te zijn van een geldig certificaat op het gebied van eerste hulp aan kinderen.
Bij een inspectie door de GGD kan het de komende tijd gebeuren dat een certificaat verlopen is. Wij hebben de GGD/GHOR Nederland gevraagd hoe zij hier op dit moment mee omgaan:
“Wij zijn op de hoogte dat, gezien de huidige omstandigheden, er geen cursussen worden gegeven en dat dit consequenties kan hebben voor de geldigheid van EHBO certificaten.
Een toezichthouder kan dit beoordelen als overmacht als blijkt dat door de maatregelen in verband met Corona de training niet gevolgd kon worden.
Een houder moet echter wel aantonen hoe hij de veiligheid met betrekking tot EHBO zoveel mogelijk heeft gewaarborgd. Per situatie zal een toezichthouder dit meewegen in haar oordeel. 
Iedere gemeente beslist daarnaast of er al dan niet inspecties plaatsvinden. Dit is zeker het geval indien er signalen zijn over onveilige situaties in de  kinderopvang.”

E-Learning:
In deze periode kan het gebeuren dat cursisten al begonnen zijn met hun theorie, maar dat de praktijktraining is uitgesteld. Wanneer er meer dan 2 maanden tussen theorie en praktijk zit,
pakken wij de oudste datum voor het certificaat. Om dat op te lossen kan ervoor gekozen worden om op de praktijkdag alsnog een schriftelijke toets af te nemen. In het geval van de Coronacrisis,
biedt NIKTA ook een volgende oplossing: De opleider verifieert tijdens de praktijkdag de theoretische kennis van de cursisten door middel van observatie, het stellen van checkvragen en interactie met de cursisten.
Op het proces-verbaal dient dan worden vermeld: ‘Praktijkexamen uitgesteld a.g.v. Corona. Theoriecheck uitgevoerd.

VCA: dispensatieregeling en VCA-examens: U kunt alle updates in de gaten houden via het nieuwsbericht 'Aanpassingen en maatregelen vanwege het Coronavirus'.