Belangrijke informatie over NIKTA-certificering in relatie tot het Coronavirus

Bron: Gabrielle Agterdenbos
Antwoord van de GGD.

Ook NIKTA ontkomt niet aan de Coronacrisis. U kunt niet opleiden, dus wij kunnen niet certificeren. We zullen allemaal moeten wachten op betere tijden en hopen dat het normale leven weer beetje bij beetje op gang komt.

Hoe gaat NIKTA om met de ontstane situatie?
Wij zorgen ervoor dat er elke dag iemand op kantoor aanwezig is. Zo blijven wij alle dagen bereikbaar en gaan alle administratieve handelingen gewoon door.
Op vrijdag is ons kantoor tijdelijk gesloten maar we blijven bereikbaar per telefoon en e-mail.

Verlopen NIKTA-persoonscertificaten:
Onze certificaten hebben een einddatum. Doordat er momenteel nauwelijks cursussen worden gegeven verlopen er certificaten.
Indien een certificaat in deze periode verloopt is het belangrijk om zo snel mogelijk een (herhalings)cursus te volgen.
Indien er toch een onderzoek plaatsvindt, zullen inspectiediensten rekening houden met de Coronacrisis. Loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact op via 0168-336990.

Wet kinderopvang (akkoord IKK):
Volgens de Wet kinderopvang dient men in het bezit te zijn van een geldig certificaat op het gebied van eerste hulp aan kinderen.
Bij een inspectie door de GGD kan het de komende tijd gebeuren dat een certificaat verlopen is. Wij hebben de GGD/GHOR Nederland gevraagd hoe zij hier op dit moment mee omgaan:
“Wij zijn op de hoogte dat, gezien de huidige omstandigheden, er geen cursussen worden gegeven en dat dit consequenties kan hebben voor de geldigheid van EHBO certificaten.
Een toezichthouder kan dit beoordelen als overmacht als blijkt dat door de maatregelen in verband met Corona de training niet gevolgd kon worden.
Een houder moet echter wel aantonen hoe hij de veiligheid met betrekking tot EHBO zoveel mogelijk heeft gewaarborgd. Per situatie zal een toezichthouder dit meewegen in haar oordeel. 
Iedere gemeente beslist daarnaast of er al dan niet inspecties plaatsvinden. Dit is zeker het geval indien er signalen zijn over onveilige situaties in de  kinderopvang.”

E-Learning:
In deze periode kan het gebeuren dat cursisten al begonnen zijn met hun theorie, maar dat de praktijktraining is uitgesteld. Wanneer er meer dan 2 maanden tussen theorie en praktijk zit,
pakken wij de oudste datum voor het certificaat. Om dat op te lossen kan ervoor gekozen worden om op de praktijkdag alsnog een schriftelijke toets af te nemen. In het geval van de Coronacrisis,
biedt NIKTA ook een volgende oplossing: De opleider verifieert tijdens de praktijkdag de theoretische kennis van de cursisten door middel van observatie, het stellen van checkvragen en interactie met de cursisten.
Op het proces-verbaal dient dan worden vermeld: ‘Praktijkexamen uitgesteld a.g.v. Corona. Theoriecheck uitgevoerd.

VCA: dispensatieregeling en VCA-examens: U kunt alle updates in de gaten houden via het nieuwsbericht 'Aanpassingen en maatregelen vanwege het Coronavirus'.

Mocht er de komende dagen of weken iets wijzigen in de overheidsmaatregelen (zoals een eventuele ‘lock down’ of op een gegeven moment versoepeling),
dan zullen we op dat moment bekijken in hoeverre dat van invloed is op onze bedrijfsvoering. Wij zullen u alsdan nader informeren.