VCA examens bij NIKTA
Het VCA examen halen kan op diverse manieren:


 • VCA examen doen op een van onze 22 open inschrijflocaties door heel Nederland:
  Schrijf je in via onze website en kies zelf de geschikte datum en locatie. 
  Je kan kiezen voor een Basis VCA examen, een examen VCA-VOL of een VIL-VCU examen. Dit kan in alle beschikbare talen. 
  Voorbereiden doe je door zelfstudie of via VCA E-Learning
 • Voorlees examens (alleen bij B-VCA):
  Speciaal voor kandidaten die moeite hebben met lezen, dyslectisch zijn of moeite hebben met de taal.
  Deze VCA examens worden via de laptop met koptelefoon afgenomen. 
 • Spoedexamen bij ons op kantoor in Zevenbergschen Hoek:
  Je VCA halen en direct het diploma meenemen. Het spoedexamen kan 50 uur van te voren worden aangevraagd. 
 • Groepsexamen 
  Een groepsexamen is interessant vanaf ongeveer 7 kandidaten. Je hoeft alleen voor een ruimte te zorgen en wij komen naar je toe om het VCA examen af te nemen. 
  Neem hiervoor contact op met ons. 

Wat voor VCA heb ik nodig?

B-VCA, Basisveiligheid VCA, Basis VCA examen, B-VCA examen, VCA halen, VCA examen halen

Basisveiligheid VCA (B-VCA)

Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA.
U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. 

Voor wie?

Als u aan de slag gaat voor  een aannemer, dan moet u in de meeste gevallen een B-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als u op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt. 

Waarom een B-VCA examen?

Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een B-VCA diploma, weet u wat er van u verwacht wordt. 

Wat houdt het B-VCA examen in?

De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. 

VOL-VCA, Leidinggevende, Examen VCA VOL

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer of bent u ZZP-er? Dan moet u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. 

Waarom een VOL-VCA examen?

Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL-VCA diploma op zak weet u aan welke eisen u en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft, moeten voldoen. 

Wat houdt het VOL-VCA examen in?

De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.VIL-VCU, Intercedenten, Leidinggevenden, VCU examen

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL-VCU)

Bent u  intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). Daarmee geeft u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven. 

Waarom een VIL-VCU examen?

Uw opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VIL-VCU diploma op zak weet u waar u op moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten voor uw VCA-gecertificeerde opdrachtgevers.

Wat houdt het VIL-VCU examen in?

VIL-VCU is voor een groot gedeelte gelijk aan het examen VCA VOL en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie 'inlener - uitzendorganisatie - uitleenkracht'. De leerstof die niet van toepassing is op intercedenten die uitsluitend op kantoor werken, zoals taakrisicoanalyses of ongevallenonderzoek, is niet opgenomen in het VCU examen.