Email

Evenementenveiligheid

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Maar evenementen brengen wel zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. Voorbeelden van grote incidenten tijdens evenementen zijn:

  • De verkeerschaos na afloop van Dance Valley 2001.
  • De rellen tijdens Sunset Grooves 2009 in Hoek van Holland.
  • De ramp tijdens de Dance Parade 2010 in Duisburg (21 doden, 509 gewonden).

In toenemende mate krijgen organisatoren en hulpverleners ook te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Hulpverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten. Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, artsen en verpleegkundigen en vooral ook hulpverleners op evenementen zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.

Daarnaast is er sprake van een verder toenemende terreurdreiging in West-Europa. Strategische of symbolische plaatsen kunnen doelwit zijn van aanslagen. Maar ook plekken waar veel mensen komen, zoals evenementenlocaties. Voorbeelden hiervan zijn de terroristische aanslagen in concertzaal Bataclan, Parijs (13 november 2015, 89 doden) en Manchester Arena (22 mei 2017, 22 doden). Gezien de veiligheidsrisico’s op evenementen is het dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan gespecialiseerde hulpverlening op evenementen.

NIKTA heeft daarom in de afgelopen jaren in samenwerking met deskundige opleiders enkele NEN-EN-ISO/IEC 17024 certificatieregelingen ontwikkeld, die specifiek bedoeld, dan wel zeer geschikt zijn voor evenementenveiligheid:


NIKTA voorziet met deze certificatieregelingen in de behoefte om de kwaliteit van de  evenementenhulpverlening naar een hoger niveau te brengen. Ook is er de noodzaak dat de druk op de ambulancezorg en ziekenhuiszorg afneemt. Een ambulanceverpleegkundige verwoordt dat als volgt: https://www.trouw.nl/home/-ik-word-gek-van-drank-en-drugsritten-op-de-ambulance-~afffe7f8/

Houders van persoonscertificaten van NIKTA zijn uitgebreid geëxamineerd op hun kennis en vaardigheden van het desbetreffende taakgebied. Zij weten hoe te handelen in geval van een incident op een evenement en bellen niet voor elk liflafje naar 112.

Wilt u meer weten over de voordelen van NIKTA-gecertificeerde hulpverleners op uw evenement? Bent u opleider en zou u opleidingen willen verzorgen op het gebied van evenementenhulpverlening?

Houdt u zich binnen uw veiligheidsregio (GHOR) bezig met evenementenveiligheid en wilt u weten hoe voornoemde certificatieregelingen kunnen bijdragen aan passende advisering bij een aanvraag voor een evenementenvergunning?

Neem gerust contact met ons op via 0168-336990 of mail naar examen@nikta.nl