Email

Kinder EHBO

Tegenwoordig is het als gastouder of pedagogisch medewerker in de kinderopvang verplicht om een ‘kinder EHBO’ cursus te volgen. Dit maakt onderdeel uit van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze wet richt zich op de kwaliteitseisen in de kinderopvang en peutelspeelzalen. NIKTA is een van de geregistreerde instanties die een certificaat ‘Acute Zorg bij kinderen’ uit mag geven. Als u een ‘kinder EHBO’ cursus volgt bij een van onze instanties bent u bevoegd om te werken in de kinderopvang.

‘Kinder EHBO’ cursus verplicht voor werken in kinderopvang

Op iedere kinderopvang locatie is het vanaf de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is die beschikt over een gecertificeerd ‘Kinder EHBO’ diploma. Deze cursus dient gevolgd te worden bij een instelling die erkend is door Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft NIKTA aangewezen als een instelling om gastouders en pedagogisch medewerkers te certificeren met het certificaat ‘Acute Zorg bij kinderen’. Door het aanwijzen van instellingen wordt gegarandeerd dat werknemers in een kinderopvang voldoende kennis in huis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waar eerste hulp vereist is.

Neem contact op bij interesse

Heeft u als pedagogisch medewerker in de kinderopvang interesse in het volgen van een ‘kinder EHBO’ cursus? Wij brengen u snel in contact met een van onze opleiders. Neem hiervoor contact met ons op via 0168 - 336990. Dit telefoonnummer is ook bereikbaar als u meer informatie wilt ontvangen over de Wet IKK of specifieke vragen heeft. NIKTA staat u graag te woord.

Meer informatie:

EHBO voor gastouders | IKK